Aktivity zboru v školskom roku 2013/2014

Popradský detský zbor sa v školskom roku 2013/2014 pod vedením jeho dirigentky Blanky Richnavskej, DiS. art., predstavil nielen na školských koncertoch, ale na svojich pravidelných skúškach i mimoriadnych víkendových sústredeniach pripravil bohatý repertoár na rôzne príležitosti. Už v októbri 2013 sa v Dome kultúry v rámci Popradskej hudobnej jesene uskutočnil spoločný koncert PDZ a komorného mládežníckeho zboru Briliant z Košíc. V decembri 2013 sme v Poprade privítali družobný zbor Čtyřlístek zo ZUŠ v Ústí nad Orlicí. Oba zbory sa predstavili verejnosti na spoločnom koncerte v rámci Popradských Vianoc a pripravili aj koncert pre žiakov ZŠ na Francisciho ulici. V apríli 2014 sa starší členovia zboru v zoskupení nazvanom Free Harmony s úspechom predstavili na krajskej súťaži Mládež spieva, kde získali umiestnenie v zlatom pásme. Zbor získal rovnako zlaté pásmo aj na celoslovenskej súťaži v Rimavskej Sobote. 26. apríla 2014 sa milovníci zborového spevu mohli potešiť z koncertu v Gréckokatolíckom chráme sv. Petra a Pavla v Poprade, kde sa okrem nášho zboru predstavil aj komorný spevácky zbor dirigentov. V týchto dňoch sú v plnom prúde prípravy na medzinárodný zborový festival v Preveze (Grécko).