Husľový orchester koncertoval

Dva skvelé koncerty husľového orchestra, ktorý pracuje pod vedením Bc. Terezy Novotnej sa konali 25. mája v Kostole sv. Jána v Poprade-Veľkej a 30. mája v Gréckokatolíckom chráme sv. Petra a Pavla v Poprade. Orchester sa predstavil skladbami rôznych štýlov od baroka až po súčasnosť. Vďačný potlesk početného publika svedčil o tom, že oduševnená hra mladých hudobníkov priniesla krásny emocionálny zážitok. husl.orch.koncert 25.05.-2014Husl. orch.30. 05. 2014