Farebný svet detí

V pondelok 2. júna od 10:00 hodiny radi privítame všetky deti, ktoré majú radi výtvarné činnosti, na podujatí Farebný svet detí, ktoré každoročne organizujeme v spolupráci s oddelením kultúry MsÚ v Poprade. Výtvarné tvorivé dielne pod vedením pedagógov našej ZUŠ sa budú konať v parku pri Dome kultúry a v záhrade elokovaného pracoviska na Francisciho ulici. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presunie do ateliérov školy. Okrem výtvarného programu máme pripravené aj malé darčeky.