Podujatia ZUŠ v máji 2014

02. – 03. máj – na celoslovenskej speváckej súťaži v rámci Detského festivalu J. Cikkera Banskej Bystrici sa zúčastnia žiaci Blanky Richnavskej, DiS . art. 06. máj– na speváckej súťaži v Bardejove sa zúčastnia žiaci D. Šurinovej. 07. mája od 09:00 do 13:00 v koncertnej sále školy budú v okresnom kole súťažiť Slávici z lavice. 08. mája o 16:00 – koncertná sála ZUŠ – Koncert v ženskom šate. Účinkujú G. Takáčová, S. Franková (flauta), klavírna spolupráca V. Chmeliarová a Z. Priečinská a komorné zoskupenie Esperanza. 10. máj – Majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách v Žiari nad Hronom – zúčastní sa J. Solus so žiakmi. 13. máj o 17:30- koncert žiakov klavírnej triedy E. Málikovej. 14. máj – 17:30 – interný žiacky koncert. 15. máj – 15:00 – Gitarové popoludnie – spoločný koncert žiakov a pedagógov ZUŠ a študentov gitarového oddelenia Konzervatória v Košiciach. 16. máj – Tatry sestrám– vystúpenie súboru Popradčan pod vedením Mgr. E. Čimborovej na konferencii zdravotných sestier vo Vysokých Tatrách. 16. máj o 16:00 v Mestskom divadle v Sp. Sobote vystúpi FS Popradčan v programe pre mestský klub Jednoty dôchodcov. 16. – 18. máj – Popradský detský zbor sa zúčastní na celoslovenskej súťaži Mládež spieva v Rimavskej Sobote. 17. máj – tanečná súťaž v Nitre – zúčastnia sa žiaci TŠ Super. 17. máj – výtvarné dielne pod vedením Mgr. art. A. Fedákovej – práca na mozaike v záhrade elokovaného pracoviska na Francisciho ulici. 17. máj od 13:00 do 17:00 – sústredenie akordeónového orchestra v priestoroch ZUŠ 20. máj – Hudobný festival Ivana Ballu v Dolnom Kubíne – na klavírnej súťaži v sólovej a štvorručnej hre sa zúčastní 8 žiakov klavírneho oddelenia. 21. máj o 17:30– Rodinný koncert – 11. ročník obľúbeného podujatia, venovaného Dňu rodiny. Účinkujú žiaci hudobného odboru so svojimi rodičmi, súrodencami a ďalšími príbuznými. 23. máj – Prešovský zlatý kľúč – súťaž v speve populárnych piesní, na ktorej sa zúčastnia žiaci B. Richnavskej, DiS. art. 24. máj– žiaci tanečného odboru pod vedením Mgr. G. Alexovej sa zúčastnia na súťaži Tancom a pohybom v Humennom. 25. máj o 17:00 v Kostole sv. Jána v Poprade Veľkej sa uskutoční koncert husľového orchestra pod vedením Bc. Terezy Novotnej. 27. máj o 18:00 vo veľkej sále Domu kultúry sa uskutoční celovečerný program tanečného odboru Symbióza tanca. Program je zároveň absolventským predstavením žiakov tanečného odboru. 29. máj– na súťaži Euromusette Goldentango v Rajeckých Tepliciach sa zúčastnia žiaci Mgr. M. Šablu. 30. máj o 17:00– koncertná sála ZUŠ – koncert žiakov husľovej triedy Ľ. Husára. 30máj o 17:00– Gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla v Poprade – koncert husĺového orchestra pod vedením Bc. T. Novotnej. < strong>31. máj – v programe Mesto Poprad deťom vystúpia žiaci tanečného odboru. 2. jún v rámci programu Mesto Poprad deťom sa v parku pred Domom kultúry a v záhrade elokovaného pracoviska na Francisciho ul. uskutočnia tvorivé výtvarné dielne pod vedením výtvarných pedagógov ZUŠ. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presúva do výtvarných ateliérov.

Ochrana osobných údajov

Copyright © 2008-2024 • ZUŠ - Základná umelecká škola v Poprade - Všetky práva vyhradené
• Beží na CMS WordPress • dizajn od /dielňa Webdizajnu NZW © 2008-2024

Akékoľvek kopírovanie, publikovanie alebo šírenie obsahu ZUSPOPRAD.SK je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autorov a školy zakázané. Ak naše mailové kontakty mienite použiť pre zaslanie vašej reklamnej alebo obchodnej ponuky, ktorá nebola z našej strany vyžiadaná, porušíte tým zákon č. 147/2001 Zb., zákon č. 610/2003 Zb. a Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council.