Prijímacie skúšky do ZUŠ

Riaditeľka základnej umeleckej školy v Poprade v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 z. z. v znení Vyhlášky č. 245/2011 Z. z. o základnej umeleckej škole vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru< na školský rok 2014/2015 Termín prijímacích skúšok: 09. – 13. jún 2014 Čas konania skúšok: každý deň od 14.00 do 17.00 hodiny Miesto konania: Dom kultúry – priestory ZUŠ 1. poschodie Výtvarný a tanečný odbor aj na elokovanom pracovisku na Francisciho ul. (vchod z dvora do Univerzity Mateja Bella).