R O Z P R Á V K O V O – výstava výtvarného odboru

Tému výstavy reprezentujú vybrané práce žiakov z ateliérov šiestich pedagógov: Mgr. Art. Anny Fedákovej, PaedDr. Rudolfa Rabatina, Mgr. Vladislava Leštacha, Iny Dunajovej, Mgr. Jany Murinovej a Mgr. Evy Čimborovej. Cieľom každého z nich boli výtvarné aktivity, ktoré žiakov preniesli do sveta rozprávok hľadaním dobra a zla, výtvarným charakterizovaním postáv a tvorivým, či láskavým výmyselníctvom. Vystavené diela poukazujú nielen na rozprávkový a fantazijný obsah, ale aj na náročnú technologickú činnosť, voľbu netradičných výtvarných techník, ktoré deti za pomoci svojich učiteľov zvládli vo vymedzenom časovom úseku. Medzi exponátmi sú recyklované objekty, modely, plastiky i novátorsky realizované kombinácie grafických a maliarskych techník.

Rozprávkovo - pozvánka

Atmosféra na vernisáži
Dokumenty z otvorenia výstavy