Ako sme čakali na Vianoce

V decembri sme sa snažili spríjemniť čas čakania na Vianoce koncertovaním. 5. decembra sme v Poprade privítali nielen Mikuláša, ale aj detský spevácky zbor Čtyřlístek z našej družobnej ZUŠ v Ústí nad Orlicí (ČR). Pozrite sa na ukážky zo spoločného zborového koncertu. Verejnosti a rodičom sme sa 17. decembra v Dome kultúry predstavili s programom Klauni a vianočné prekvapenie.