Vianočné prázdniny

Od 23. decembra 2013 do 07. januára 2014 sú vianočné prázdniny. Vyučovanie po prázdninách pokračuje podľa riadneho rozvrhu 0d 08. januára 2014. Všetkým našim žiakom, rodičom, spolupracovníkom a priaznivcom želáme šťastný a úspešný rok 2014.