Plenárna schôdza rodičovského združenia

Pozývame vás na plenárnu schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa bude konať 28. októbra 2013 o 17.00 hod. v koncertnej sále ZUŠ.