Vzdelávacie poukazy

Rodičia, ktorí chcú odovzdať vzdelávacie poukazy na mimoškolskú činosť organizovanú základnou umeleckou školou, môžu tak urobiť do 23. septembra 2013 prostredníctvom triedneho učiteľa dieťaťa, alebo u riaditeľky školy. Ďakujeme.