Aktualita – tanečný odbor

Oznamujeme žiakom tanečného odboru a rodičom, že od 01. septembra 2013 dochádza k ukončeniu činnosti TK Trend pod hlavičkou ZUŠ. ZUŠ však naďalej zabezpečuje vyučovanie tohto typu tanca s rovnakým obsahovým zameraním a v rovnakom časovom rozsahu ako doteraz, avšak samostatne, v priestoroch hlavnej budovy (Dom kultúry) a v priestoroch elokovaného pracoviska pod vedením kvalifikovanej pedagogičky. Poplatok je 5,-€ mesačne (prípravného štúdium) a 7,- € mesačne (základné štúdium a štúdium pre dospelých do veku 25 rokov). Študijný program trvá 8 rokov v 1. stupni štúdia, 4 roky v 2. stupni štúdia a 4 roky v štúdiu pre dospelých. Deti predškolského veku (5 – 7 rokov) absolvujú prípravné štúdium v trvaní 1 až 2 roky. Za každý ročník štúdia žiak získava vysvedčenie, za každú absolvovanú ucelenú časť štúdia získava záverečné (absolventské) vysvedčenie. Prosíme doterajších žiakov tanečného odboru ZUŠ zapísaných zároveň v TK Trend, aby kvôli potrebnému spracovaniu evidencie najneskôr do 10. septembra buď potvrdili svoj záujem o ďalšie štúdium v ZUŠ, alebo sa do tohto termínu z doterajšieho štúdia písomne odhlásili. Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.