Školský rok 2013/2014

Otvorenie školského roka 2013/2014 sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2013 o 14.00 hod. v koncertnej sále ZUŠ na Štefánikovej ulici v Dome kultúry. Od 2. septembra otvárame nové elokované pracovisko ZUŠ na Francisciho ul. (v objekte bývalej ZŠ vedľa budovy Univerzity Mateja Bela a Centra sociálnych služieb). Na novom pracovisku sú vytvorené dve triedy výtvarného odboru (vyučujúci PaedDr. Rudolf Rabatin a Mgr. art. Anna Fedáková) a tanečná sála pre oddelenie moderného tanca. Zápis žiakov na štúdium do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru v školskom roku 2013/2014 sa uskutoční v týždni od 2. do 6. septembra v čase od 14.00 do 17.00 hodiny v priestoroch hlavnej budovy a v priestoroch elokovaného pracoviska.