Koncert a výstava absolventov

V tomto školskom roku vo všetkých odboroch absolvuje 53 žiakov I. a II. stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých.

Mottom podujatí absolventov je citát W. von de Vogelweida:

„Umenie skrášľuje človeka a bráni mu byť zlým“

absolventi-2013-m