Dni otvorených dverí v ZUŠ

V týždni od 3. do 7. júna 2013 budú v ZUŠ Dni otvorených dverí určené pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o to, čo sa v našej škole robí, ako sa v nej učí a ako to v nej vyzerá. Srdečne vás pozývame. 3. jún o 10.00 tvorivé výtvarné dielne pre deti – maľovanie v ateliéroch školy a v parku pri Dome kultúry pod vedením pedagógov výtvarného odboru 3. jún od 14.00 do 17.00Koncertný maratón – vystúpenia žiakov hudobného odboru v koncertnej sále ZUŠ 4. – 7. jún od 14. 00 do 17. 00 hod. – prijímacie konanie nových žiakov, s možnosťou prehliadky priestorov a priamej účasti na vyučovaní. 5. jún o 17. 30 – Koncert pre deti (aj dospelých) – prezentácia úspešných žiakov hudobného odboru, účastníkov interpretačných súťaží v divadelnej sále Domu kultúry