Koncert učiteľov

O tom, že učitelia našej školy nie sú iba učiteľmi, ale aj aktívnymi hudobníkmi, sa mohli presvedčiť návštevníci koncertu, ktorý sa konal 2. mája 2013 v Dome kultúry. Koncert organizovaný v spolupráci s odborom kultúry MsÚ v Poprade bol zároveň záverečným koncertom tohtoročnej Popradskej hudobnej jari. Viac o koncerte nájdete na www.tvpoprad.sk v Archíve správ a na portáli www.poprad24.sk.