Prijímacie konanie pre školský rok 2013/2014

Prijímanie nových žiakov pre školský rok 2013/2014 do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru našej základnej umeleckej školy školy sa uskutoční v dňoch 4. – 7. júna 2013 v čase od 14.00 do 17.00 hodiny v priestoroch ZUŠ v Dome kultúry.Rozhodnutia o prijatí sa budú vydávať dňa 10. júna 2013.