V Rozprávkove bolo rozprávkovo

Výtvarný odbor našej školy predstavuje verejnosti ďalšiu výstavu žiakov. Jej zameraním sa stala imaginácia, fantázia a nekonečne živý odkaz rozprávok a vymyslených príbehov. Názov ROZPRÁVKOVO vystihuje túto sugestívnu a inšpiratívnu tému. V piatok 22. marca 2013 v oddelení umenovednej literatúry Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote bola výstava otvorená s programom, na ktorom vystúpili žiaci literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Krupkovej predviedli performance s identickou témou: ROZPRÁVKOVO.

rozpravkovo-2

Tému výstavy reprezentujú vybraní žiaci z ateliérov šiestich pedagógov: Iny Dunajovej, Mgr. Art. Anny Fedákovej, PaedDr. Rudolfa Rabatina, Mgr. Veroniky Károlyiovej, Mgr. Vladislava Leštacha a Mgr. Evy Čimborovej. Cieľom každého z nich boli výtvarné aktivity, ktoré žiakov preniesli do sveta rozprávok hľadaním dobra a zla, výtvarným charakterizovaním postáv a tvorivým, či láskavým výmyselníctvom. Inštaláciu výstavy rozčlenili na niekoľko kolekcií, z ktorých je zrejmé, čo bolo hlavnou inšpiráciu v tvorbe. Pomenovali ich napríklad TOPÁNKOVO, ŠUFLÍKOVO, DRAKOVO a podobne. Vystavené diela poukazujú nielen na rozprávkový a fantazijný obsah, ale aj na náročnú technologickú činnosť, voľbu netradičných výtvarných techník, ktoré deti za pomoci svojich učiteľov zvládli úspešne a bravúrne. Medzi exponátmi sú aj keramické diela, recyklované objekty, modely, plastiky i novátorsky realizované kombinácie grafických a maliarskych techník. Vystavených je 66 individuálnych a kolektívnych prác od vyše 100 autorov.

rozpravkovo-1

„Myslel som si, že súčasné informačné technológie negatívne ovplyvňujú imaginatívnu schopnosť človeka. Pri práci s deťmi som sa presvedčil, že to nie je pravda. Pravdou je, že iba ovplyvňujú, všetko ostatné závisí na výchove. Ako pedagóg môžem s hrdosťou povedať, že vystavené práce dobre reprezentujú svojich autorov, výchovu ich rodičov a napokon aj prácu nás učiteľov.“

rozpravkovo-4

Pozývam vás na výstavu, ktorá je sprístupnená počas otváracích hodín Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote a potrvá do 26. apríla 2013. Virtuálnu galériu z výstavy si prezrite v našom webovom fotoalbume. Odporúčam navštíviť spravodajstvo Poprad24 – nájdete tam aj video a reportáž z otvorenia výstavy.

Rudolf Rabatin