Výstava Učíme sa od Picassa

    picasso-pozv

Výstava „Učíme sa od Picassa“ je fragmentom dlhodobého tvorivého projektu, výberom najlepších žiackych prác inšpirovaných Picassovým najvýznamnejším obdobím – kubizmom.

V ateliéri Iny Dunajovej žiaci vytvorili parafrázy, resp. kópie konkrétnych diel Pabla Picassa, napr. „Zátišie s gitarou“, „Harlekín“.Práce žiakov z ateliéru Mgr. Vladislava Leštacha sú výsledkom poetického a zároveň picassovsky expresívneho, či abstraktného stvárnenia rozprávkových tém.

Citát Pabla Picassa vyjadruje to podstatné, čo v tvorbe má zmysel a je pre žiakov výtvarného odboru, ale aj pre návštevníkov výstavy dôležité: „Kubizmus sa vždy držal v hraniciach maliarstva a jeho obmedzení a nikdy netvrdil, že ich chce prekročiť. Kresba, kompozícia a farba sa v kubizme chápe v rovnakom zmysle a rovnakým spôsobom a rovnako sa s nimi zaobchádz ako vo všetkých ostatných maliarskych školách. Naše témy sú možno iné, lebo sme do maliarstva zaviedli tvary a predmety, ktorých si predtým nevšímali. Pozeráme sa na prostredie okolo seba otvorenými očami – a aj otvoreným rozumom. Dávame tvaru a farbe im vlastný význam, pokiaľ ich môžeme vidieť; v našich témach zachovávame radosť z objavu, pôžitok z neočakávaného; naša téma o sebe musí byť zdrojom záujmu. Ale načo máme podávať správu o tom, čo robíme, keď každý, kto chce, to môže vidieť ?“

Foyer Domu kultúry v Poprade