Poďakovanie Mestu Poprad

Popradský detský zbor pri Základnej umeleckej škole na Štefánikovej ulici v Poprade ďakuje Mestu Poprad za finančný príspevok na vyhotovenie nových kostýmov pre spevákov zboru, čím výrazne prispelo k dôstojnej reprezentácii zboru, školy a mesta.