JESENNÁ VÝSTAVA

 

Už niekoľko rokov v Podtatranskej knižnici v Spišskej Sobote otvárame výstavy pedagógov našej školy. Otvorili sme ďalšiu výstavu s poslaním predstaviť tvorbu pedagógov, ktorí sú stále spolu – nielen ako kolegovia v práci, ale tiež ako umelecky, intelektuálne, duchovne blízki autori: Ina Dunajová, Veronika Károlyiová, Vladislav Leštach, Rudolf Rabatin.

Spočítať naše spoločné výstavy sa ani nedá, pretože sa v minulosti často spájali s detskou tvorbou (AlterEko, Retrospektrum, Medzi Nebom a Zemou, …), alebo s tvorbou bývalých pedagógov školy v rámci jubilejných výstav pri príležitostiach okrúhlych výročí výtvarného odboru (2001, 2011), či iných školských aktivitách. Vlastne aj „naše“ žiacke výstavy pripravujeme s autorským zápalom a ich organizovanie dnes berieme aj profesionálne, aj s láskou.

JESENNÁ VÝSTAVA 2012 ukázala kvalitatívny posun v zmysle nielen výtvarno technickom, ale najmä v autorskom, obsahovom a tvorivom. Osobne obdivujem komorné dielka Vlada Leštacha a najmä súbor ilustrácií Povesti a legendy zo Spišskej Soboty. Veronika Károlyiová sa svojou monumentálnou maľbou priblížila k životným, resp. vážnym témam odzrkadľujúcim náš svet a súčasného človeka. Ina Dunajová zostala verná svojim imaginatívnym obrazom a poetizujúcim témam, ktoré na Jesennej výstave vyznievajú nežnejšie a ženskejšie ako kedykoľvek pred tým. Moje dve dielka s názvami Okno a obrazy Nízky prelet či Výtvarné momenty posúďte sami.

Srdečne všetkých pozývam

Rudolf Rabatin