Plenárna schôdza Rodičovského združenia

Pozývame vás na plenárne zasadnutie Rodičovkého združenia, ktoré sa uskutoční v utorok 30. októbra 2012 o 17.00 hodine v koncertnej sále ZUŠ.