Voľné pracovné miesto

Základná umelecká škola prijme do pracovného pomeru učiteľa hudobného odboru, predmet hra na klavíri a hra na keyboarde. Kvalifikačné predpoklady: ukončené konzervatórium so zameraním hra na klavíri. Iné požiadavky: zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť. Nástup možný od 01. 09. 2012.