TALENTOVÉ SKÚŠKY DO NAŠEJ ZUŠky

Pozývame záujemcov o štúdium hudobného, výtvarného, tanečného, alebo literárneho odboru

vo veku od 5 rokov na

TALENTOVÉ SKÚŠKY

11. – 15. júna 2012, každý deň od 14.00 do 18.00 hodiny

v priestoroch ZUŠ v Dome kultúry

Tešíme sa na Vás!