Oslavy 60. výročia školy – video.

Oslavy 60. výročia založenia našej školy si môžete pripomenúť cez rôzne internetové kanály. Originálnu videoprezentáciu o histórii a činnosti školy nájdete na týchto odkazoch: video 1. časť, video 2. časť VO, video 3. časť LDO, video 4. časť TO, video 5. časť HO, video 6. časť Záver Oslavnú pieseň Gloria v závere koncertu nájdete na adrese Poprad24, kde je aj zaujímavé zhrnutie spravodajstva o činnosti jubilujúcej školy. Spravodajstvo TV Poprad – 23. 4. 2012