Úspech na výtvarnej súťaži v Košiciach

Na výtvarnej súťaži Mladá výtvarná tvorba organizovanej vo Východoslovenskej galérii v Košiciach v spolupráci s firmou T-systems Slovakia získala najvyššie ocenenie žiačka našej školy z triedy Iny Dunajovej Lenka Ďurkovičová. Súčasťou expozície boli aj ďalšie práce – digitálne grafiky Silvie Petríkovej taktiež z triedy Iny Dunajovej. Vecné ocenenie si žiačka osobne prevzala 12. marca 2012 vo výstavných priestoroch galérie, finančnú odmenu získala naša škola od organizátorov. Srdečne blahoželáme žiačke a jej učiteľke a ďakujeme za skvelú reprezentáciu činnosti školy. Na výstave sa s nami stretli aj košickí pedagógovia zo ZUŠ na Kováčskej ulici v Košiciach.