Pozvánka na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia

Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční 14. marca 2012 o 17.00 hodine v koncertnej sále ZUŠ (Dom kultúry 2. poschodie). Hlavným bodom programu bude voľba zástupcov rodičov do Rady školy pri ZUŠ, ktorá sa uskutoční z dôvodu uplynutia funkčného obdobia doterajšej rady. Zároveň prosíme rodičov, ktorí by sa chceli uchádzať o zvolenie za člena RŠ, aby svoj záujem kandidovať nahlásili riaditeľke školy osobne, mailom, telefonicky, alebo prostredníctvom triedneho učiteľa svojho dieťaťa najneskôr do utorka 13. 3. 2012. V prípade neúčasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov sa opakované voľby uskutočnia v ten istý deň (14. 03. 2012) o 17. 15 hodine.