Výstava AlterEko

Už 18 rokov v mesiaci marec žiaci a učitelia výtvarného odboru vystavujú v priestoroch umenovedného umenia Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote. V tomto roku sme sa rozhodli pomenovať našu výstavu rovnako ako minulý rok – AlterEko. V tvorbe žiakov stále viac dominuje téma prírody. Zrejme je to tým, že všetci považujeme prírodu za prvotný zdroj inšpirácie, poučení a bádania. Stále intenzívnejšie pociťujeme zmeny, ktoré negatívne ovplyvňujú stav prírody. Vystavením prác chceme prezentovať diela, ktoré vznikali v tvorivom procese v našich ateliéroch. Výtvarná tvorba – jej metódy, dianie pri zrode myšlienky a umeleckej technológie – sa stále viac podobá procesom, ktoré taxatívne existujú v prírode. Je to tým, že si uvedomujeme jej dôležitosť a význam v živote človeka. Naše práce budú vyjadrovať záujem o estetiku prírodných štruktúr, živlov a samozrejme vzťah a pocit zodpovednosti voči neustále človekom ohrozovanej prírode. p o z v á n k a