Medzinárodná akordeónová súťaž (MAS) Poprad 2012

Pozývame vás na VII. ročník Medzinárodnej akordeónovej súťaže v Poprade, určenej talentovaným deťom, mládeži a dospelým. Tešíme sa na stretnutie


Vyhlasovateľ súťaže/Announcer of the competition Ministerstvo školstva Slovenskej republiky/Ministry of Education, Slovak Republic Organizátor súťaže/Organized by Základná umelecká škola v Poprade/Primary School of Art Poprad Partneri/Partners Mesto Poprad/Town of Poprad


Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole v Poprade/Parent-Teacher Association at Primary School of Art, Poprad


Súťaž sa koná pod záštitou primátora Mesta Poprad/Competition is held under auspices of the Poprad town mayor


Termín konania: 21. – 24. november 2012/ Time of the event: November 21st – 24th, 2012 Informácie / information  

Stránky súťaže: http://accordion.zuspoprad.sk