Detský výtvarný salón

Výstavu salónneho typu charakterizuje rôznorodosť diel – najmä, čo sa týka námetov, techník, tvorivých postupov. V škole otvárame prvú výstavu s takýmto prístupom. Doposiaľ každú výstavu pedagógovia starostlivo plánovali, triedili podľa zadanej témy, techniky, námetu, žánra a dokonca aj podľa farebnosti žiackych prác. Na Detskom výtvarnom salóne prvý krát sa objavia práce, ktoré sa učiteľom páčia bez ohľadu na to, či spĺňajú nejaké kritéria vopred dohodnutého zadania. Gratulujeme všetkým žiakom – autorom vystavených diel, ktoré zaujali svojho učiteľa. Pozrite si aj video-reportáž v archíve Televízie Poprad

Otvorenie výstavy 18. 1. 2012