Mikulášsky koncert

7. decembra sa konal tradičný mikulášsky koncert, na ktorom sa nielen hralo a spievalo, ale privítali sme aj naozajstného Mikuláša s košom sladkostí pre účinkujúce deti. Prekvapením bol čert, ktorý bol anjelsky dobrý, účinkujúcim neškodil, ale naopak – pomáhal s obsluhou a dokonca si s niektorými zahral. Nahradili ho teda aspoň deti, lebo – ako sa vyjadril samotný Mikuláš – hrali čertovsky dobre.