Interpretačné klavírne kurzy

V dňoch 1. – 3. decembra sa v našej škole stretli pedagógovia klavírnej hry slovenských základných umeleckých škôl, aby v rámci kontinuálneho vzdelávania organizovaného v spolupráci s občianskym združením Šušľavá mušľa absolvovali už tretí ročník interpretačných klavírnych kurzov prof. René Adámka. Prednášky a najmä otvorené hodiny pána profesora sú obľúbenou a už tradičnou časťou tohto podujatia, ktoré bolo ďalej doplnené prednáškami doc. Táni Pirníkovej, PhD. (Prirodzenosť – hra prírody), Mgr. Jana Nowaka, PhD. (Farba v klavírnej improvizácii) a Mgr. Davida Kozla, PhD. (Hudobný význam a jeho využitie v inštrumentálnej hre) a skvelým džezovým koncertom v podaní AMC tria z Prešova. Záver podujatia patril praktickej prezentácii účastníkov vzdelávania a ich diskusii s lektormi.