FOTOALBUM doplnený o ďalšie kolekcie.

Navštívte FOTOALBUM a prezrite si ďalšie súbory fotografií z histórie činnosti školy. Pridané albumy: Stará Ľubovňa 2008 Tvorivý pobyt žiakov a učiteľov VO ZUŠ v Starej Ľubovni 25. – 27. 9. 2008 Maliarske hry 2009 Virtuálna galéria výtvarných prác žiakov z ateléru Rudolfa Rabatina (2009) RETROSPEKTUM 2009 Spoločná výstava žiakov a pedagógov v Podtatranskej knižnici v Spišskej Sobote (marec 2009) Zelený svet 2009 Vernisáž a udeľovanie cien 14. ročníka medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí v B. Bystrici Bardejov – Mníchovský potok 2009 Tvorivý pobyt (plenér) žiakov a učiteľov VO 16. – 18. 10. 2009 Vernár 2010 Tvorivý pobyt žiakov a učiteľov VO ZUŠ vo Vernári 7. – 9. 10. 2010 Zelený svet 2010 Vernisáž a udeľovanie cien 15. ročníka medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí v B. Bystrici MDD v Poprade 2010 Deň otvorených dverí a žiackych aktivít 31. máj 2010 RETROSPEKTUM 2011 v Tatranskej galérii Výstava z tvorby absolventov a pedagógov k 50. výročiu založenia výtvarného odboru Brzotín 2011 Tvorivý pobyt žiakov a učiteľov VO ZUŠ v Brzotíne 13. – 16. 10. 2011