Tvorivý pobyt žiakov a učiteľov v Brzotíne – ZMENA

Základná umelecká škola v Poprade a Rodičovské združenie pri ZUŠ v Poprade organizuje tvorivý pobyt žiakov a učiteľov VO ZUŠ v dňoch 13. 10. – 16. 10. 2011 v Agroturistickom zariadení Konský dvor v Brzotíne. Ak sa chcete prihlásiť, vytlačte si návratku. Rodičmi potvrdenú odstrihnutú návratku čím skôr prineste svojmu učiteľovi.

Podmienky pobytu:

– Súhlas rodičov resp. zákonného zástupcu v priloženej návratke, – príspevok 30,- € na pobyt uhradiť do 5.10.2011 svojmu učiteľovi, – vek 13 a viac rokov, – primerané turistické a pracovné oblečenie, karta zdravotného poistenia Informácie a organizačné pokyny: Pozor ! Zmena je vyznačená červeným písmom ! – strava 3x denne, ubytovanie 2-4 posteľové izby s WC a kúpeľňou, – pedagogický doprovod: Mgr. V. Leštach, PaedDr. Rudolf Rabatin, Mgr. V. Károlyiová – tvorivý a relaxačný program: Krajina, príroda a história Gemera – land-art, krajinomaľba, výtvarné hry, turistika, fotografovanie – cestovať budeme autobusom hromadnej prepravy z Autobusovej stanice v Poprade: zraz účastníkov je 13. októbra 2011 (štvrtok) o 12:00 hod. na nástupišti pred vchodom do budovy stanice, odchod autobusu je o 12:30 hod. Cestovný lístok tam aj späť v hodnote 9,- EUR si zakúpi účastník sám, – ospravedlnenie z vyučovania počas pobytu si žiak vyžiada od svojho učiteľa, – plánovaný návrat: príchodom autobusu 16. októbra 2011 o 13:30 hod. na autobusovú stanicu v Poprade, – ďalšie pokyny získajú prihlásení záujemcovia od svojich triednych učiteľov, – informácie o mieste pobytu: www.konskydvor.sk zodpovedný vedúci: PaedDr. Rudolf Rabatin, tel.: 0905-352128; e-mail: rudo@art-rabatin.sk