Výstava NESÚVISLOSTI

Piati pedagógovia výtvarného odboru našej školy sa rozhodli prezentovať svoju komornú tvorbu v priestoroch umenovedného oddelenia Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote. Názov výstavy NESÚVISLOSTI provokuje k zamysleniu, či naozaj nejako súvisí, či nesúvisí tvorba piatich rôznych autorov – kolegov v práci a kamarátov v súkromí. Myslím si, že práve rozhodnutie pravidelne spoločne vystavovať má príčinu v potrebe konfrontovať a porovnávať svoju tvorbu v kruhu učiteľov jedného výtvarného odboru. V poradí druhá výstava s názvom Nesúvislosti (predtým mnoho iných spoločných výstav pod iným názvom) nám autorom dáva umelecké poučenie a vizuálne obohatenie, ktoré sa nedá ničím iným nahradiť. Neplánovali sme žiadnu ideu, ani umeleckú techniku, ani spoločný program tvorby. Projekt je v tom, že sa neovplyvňujeme verbálne či koncepčne. V intimite súkromia nezávisle od seba tvoríme diela, ktoré po roku práce prinesieme do priestorov knižnice v Spišskej Sobote a koncepciu výstavy vytvoríme porovnávaním a zotrieďovaním diel do výstavných celkov, ktoré inštaláciou v jedinečnom klenutom výstavnom priestore nadobudnú nový význam. Je naozaj otázne, či ide o nesúvislosti alebo súvislosti. Krása výtvarnej reči je práve v týchto rozporoch, v protikladoch, nesúmernosti, nesúvislosti, ktoré vytvárajú stále nové varianty harmónie. Kreatívnou prácou počas inštalácie výstavy vytvárame harmonický celok: viac-vravný, mnoho-významový, viac-zmyselný. Dá sa smelo povedať, že sme popradská skupina umelcov, ktorí vedia kam sa uberá ich tvorba. Na tejto ceste nás inšpirujú aj naši zverenci – žiaci, študenti a dospelí. Skutočnosť, že pri rôznych iných príležitostiach vystavujeme nielen vlastné diela, ale aj práce našich žiakov, obohacuje nás autorov – pedagógov a časť verejnosti, ktorá je ochotná prijať vizuálny umelecký jazyk.

Pridaj komentár