Otvárame školský rok 2011/2012

Otvorenie školského roka 2011/2012 sa uskutoční

v pondelok 5. septembra 2011 o 14.00 hodine

v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Dome kultúry na Štefánikovej ulici.

Zápis žiakov do hudobného, výtvarného, tanečného a literárbo-dramatického odboru

sa uskutoční

v dňoch 5. – 9. septembra 2011 v čase od 14.00 do 17.00 hodiny.