Divadelný súbor Šťastlivec v sezóne 2010/2011

Počas septembra a októbra najstarší žiaci LDO usilovne pracovali na pohybovom predstavení s názvom UÁÁÁ-BUM. Vytvorili groteskný príbeh o stenách medzi nami. Dňa 13. a 14. novembra 2010 na sústredení v divadelnej sále v Spišskej Sobote už len ladili detaily, aby na záver workshopu mohli prvýkrát UÁÁÁ-BUM verejne predstaviť svojim rodičom a priateľom. Od 24. do 27. novembra 2010 sa zúčastnili celoslovenskej prehliadky pantomímy a pohybového divadla – PAN 2010 – v Liptovskom Mikuláši. Niekoľko dní pracovali v tvorivých dielňach pod vedením profesionálnych divadelníkov zo Slovenska a Čiech, osobne sa stretli s legendou pantomímy prof. Milanom Sládkom a s úspechom predviedli svoju pohybovú grotesku UÁÁÁ-BUM. Nasledovala séria postupových prehliadok. Na Divadelnej Šuňave 2011 skončili v kategórii divadlo mladých na prvom mieste, v konkurencii súborov z okresov Poprad, Kežmarok a Levoča. S prvým miestom sa spája aj nominácia na Krajskú scénickú žatvu. Divákom v Levoči sa predviedli 18. apríla 2011. Okrem priazne publika boli odmenení aj tretím miestom. Z hodnotenia odbornej poroty KSŽ v Levoči vyberáme: DS Šťastlivec, ktorý inklinuje k pohybovému divadlu a koketuje s pantomímou už dlhšie, resp. využíva čoraz intenzívnejšie prvky pantomímy v svojich produkciách, sa naskytla príležitosť posunúť sa kvalitatívne výrazne ďalej pod pedagogickým vedením M. Nováka a D. Kubaňa, skúsenými divadelníkmi, majstrami divadelných gagov. Ich predstavenie UÁÁÁ etc. ukázalo, že túto príležitosť súbor nezahodil. UÁÁÁ etc. je zosnované na jednoduchom príbehu dvoch skupín, ktoré rozdeľuje hrubý múr a ktorý sa pokúšajú rôznymi silovými spôsobmi prebúrať, aby ho napokon zvalil prostý ľudský cit a obnovilo opäť ľudské neporozumenie. V pestrej škále etúd veľmi dobre zahraných a vypointovaných, dostal každý z účinkujúcich rovnakú príležitosť ukázať svoje pohybovo-pantomimické zručnosti. Viaceré z etúd síce občas zápasili so zbytočne detailným ilustrovaním opisu predmetov, ich činností a nehľadali účinnejšiu cestu charakteristického extraktu, no i tak predstavenie divácky zaujalo. Nepostrádalo dynamiku, nápaditosť, esprit, humor, zábavu. Rezervami bola iba interpretačná presnosť, ktorá je vzhľadom na potenciál spomínaných „pedagógov“ a ich žiakov ľahko odstrániteľná. Otázkou diskusie je aj miera používania slov, ktoré zazneli v predstavení a neboli vždy žiaduce. Resp. obraz, situácia, akcia si nevyžadovali slovnú ilustráciu. Mgr.A.Verešpejová PhD.