HUDBA Z NÁŠHO DOMU

Človek by si pomyslel, že spoločné hranie v našich rodinách vymizlo dávno, najneskôr v minulom storočí, a že dnes spolu už len sedíme pri telke. No nie je to celkom tak. V našej škole je mnoho rodín, v ktorých sa aspoň občas naživo muzicíruje, aby sa potom to, čo sa doma nacvičí, predviedlo aj verejnosti, a to na rodinnom koncerte. Tento raz sme si s hudobne založenými rodinami dali zraz 11. mája v Elektrárni Tatranskej galérie. Koncert v tomto netradičnom prostredí bol totiž súčasťou projektu Hry s umením, ktorý je od apríla až do júna tohto roku venovaný 50. výročiu založenia výtvarného odboru našej ZUŠ. Koncert v galérii sa skutočne vydaril. 26 účinkujúcich, či už mamičiek a oteckov s deťmi, alebo súrodeneckých a ďalších príbuzenských a nástrojových zoskupení, hralo s chuťou a pre radosť publika. Najlepšie to na záver skomentoval moderátor koncertu, kolega Duško Kubaň: „Tak takéto rodinkárstvo, to už áno, to beriem!“