Tvorivá dielňa v Elektrárni TG

Vo štvrtok 12. mája 2011 sme spolu so žiakmi a návštevníkmi Tatranskej galérie uskutočnili tvorivú dielňu s názvom PARAFRÁZY. Akcia bola súčasťou výstavného projektu HRY S UMENÍM realizovaného pri ríležitosti 50. výročia vzniku výtvarného odboru v našej škole. Interpretovali sme dielo Jacksona Pollocka slávneho amerického maliara abstraktného expresionizmu. Technika vylievania a striekania farby bola blízka nielen najmenším žiakom, ale aj dospelým. Pocit hry s výtvarnými prostriedkami prináša emocionálny zážitok nielen pre samotného autora, ale zostane zakódovaný vo vytvorených obrazoch a bude ešte dlho vypovedať o čare tejto tvorivej činnosti.

Tvorivá dielňa v TG