Tvorivý pobyt žiakov výtvarného odboru 7. – 9. 10. 2010

V dňoch 7. -9. októbra 2010 sa skupina žiakov výtvarného odboru pod vedením učiteľov Mgr. Vladislava Leštacha a PaedDr. Rudolfa Rabatina zúčastnila na tvorivom pobyte v Obci Vernár – Suchá Dolina. Cieľom pobytu bola tvorba priamo v prírode s akcentom na porozumenie a ochranu prírody. Žiaci vytvorili tri kolekcie výtvarných diel. Prvá bola ponechaná prírode ako jej súčasť. Diela v duchu land-artu zostali na miestach ich vzniku, boli vytvorené pomocou prvkov nájdených v jesennej prírode, stali sa artefaktami podliehajúcimi vplyvom poveternostných zmien a pozorovanými v časovom intervale dvoch dní, boli fotograficky zdokumentované. Druhá kolekcia prác vznikla pozorovaním krajiny, prírodných štruktúr, svetelných a farebných nálad v prírode. Výsledkom boli maliarske diela vytvorené technikou akrylu na plátne a ponímané ako charakteristika pozorovaného miesta, ducha miesta (genius loci). Tretia kolekcia vznikala počas dvoch večerov pobytu – večerná kresba, improvizovaný večerný ateliér, v ktorom žiaci tvorili na základe pozorovania svojich pocitov, sebapoznávania, poznávania vlastných čŕt. Tvorili metódou skladania a čítania Mandaly, alternatívnou kresbou pomocou svetla, zachytávanie kresby svetlom kamerami a fotoaparátmi. Aj pedagógovia vytvorili dva objekty, ktoré by sa mohli zaradiť do kategórie land-artu, resp. brut-artu. Výsledky práce z tohto pobytu si pozrite na fotografiách.