Talentové skúšky

Záujemcom o štúdium v ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky sa uskutočnia v dňoch 14. – 18. júna 2010 v čase od 14.00 do 17.00 hodiny v priestoroch Domu kultúry na Štefánikovej ulici. Prihlásiť sa môžu talentované deti vo veku už od 4 rokov, mládež i dospelí, ktorí chcú získať umelecké vzdelanie v niektorom z týchto odborov: – hudobný odbor (hra na hudobných nástrojoch, sólový spev a zborový spev – Popradský detský zbor) – výtvarný odbor (maľba, kresba, grafika, keramika, fotografia, počítačová grafika, nové médiá) – tanečný odbor (balet, moderný tanec – TK Trend, spoločenský tanec- TŠ Super, ľudový tanec-DFS Popradčan) – literárno-dramatický odbor (tvorivá dramatika, divadlo) Všetkým, ktorí majú záujem o viac informácií o škole a štúdiu budeme k dispozícii v dňoch 31. mája a 1. júna počas podujatia FAREBNÝ SVET DETÍa ŠKOLA DOKORÁN