Apríl 2010

29. apríl 2010 – HUSĽOVÁ SÚŤAŽ BREZNO Potešil nás úspech žiakov z triedy Ľubomíra Husára, ktorý dosiahli na husľovej súťaži v Brezne. Katka Krupková získala Cenu poroty a Laura Jurčíková 3. miesto vo svojej kategórii. Blahoželáme! 23. apríl 2010 – SPEVÁCKA SÚŤAŽ RUDOLFA PETRÁKA ŽILINA Na súťaži, ktorá sa konala na Konzervatóriu v Žiline školu reprezentovala Terézia Kašpárková zo speváckej triedy Dariny Šurinovej. 21. apríl 2010 – ŽIACKY KONCERT V programe koncertu sa predstavili žiaci klavírneho, husľového, speváckeho a dychového oddelenia. Najmenší umelci zahrali skladby s jarnou tematikou. Potešili aj skladby v podaní komorných zoskupení: súboru zobcových fláut, husľového kvarteta, speváckeho dua a ďalších. 17. apríl 2010 – TANEČNÍCI NA SÚŤAŽI V BARDEJOVE Žiačky tanečného odboru, ktoré pracujú pod vedením Lívie Baselidesovej sa zúčastnili na tanečnej súťaži Kessel Dance Cup v Bardejove, kde vo veľkej konkurencii získali 3. miesto. 15. apríla 2010 – ZÁJAZD ABSOLVENTOV Absolventi hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru sa zúčastnili na muzikáli Mária Antoinetta v DJZ v Prešove, z ktorého si priniesli pekné zážitky. 15. apríl 2010 – ROMAN UHLÁR VÍŤAZOM V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI Žiaci a pedagógovia klavírneho oddelenia sa 15. apríla zúčastnili na regionálnej súťažnej prehliadke v Spišskej Novej Vsi. Najúspešnejším z nich bol Roman Uhlár, žiak Mgr. Andrey Mašlejovej, ktorý sa stal víťazom najvyššej 4. kategórie. Andrea Valčuhová z triedy Evy Málikovej, Lucia Lučivjanská z triedy Mgr. Perly Dankovej a Barbora Pirohovičová z triedy Mgr. Andrey Mašlejovej sa umiestnili v striebornom pásme. Bahoželáme!