Výstava ALTER EKO + video

Výstava ALTER EKO s podtextom ekologické alternatívy je vtipnou formou posunutou až do absurdity. Milo, ale aj ironicky, vyjadruje naše obavy o osud našej, ešte stále krásnej, planéty. Chceme provokovať a nútiť návštevníka výstavy zamyslieť sa. Cieľom nášho snaženia je poukázať na nebezpečný konzumný život a necitlivosť k svojmu okoliu. Výstava ALTER EKO je druhou našou výstavou, ktorá sa zaoberá tematikou životného prostredia. Po minuloročnom mimoriadne pozitívnom prijatí výstavy RETROSPEKTRUM, sme sa rozhodli v tejto téme pokračovať. Je spoločnou výstavou pedagógov a žiakov, ktorí túto ekologickú tému pochopili a umelecky stvárnili originálne a svojrázne. Vo viac ako v 100 dielach sú zastúpené techniky klasickej kresby a maľby, grafiky, koláže, kombinovanej techniky, keramiky.Výstavu ozvláštňujú objekty a inštalácie, v nadrealistickom a futuristickom duchu, ktoré vypovedajú o dobe v ktorej žijeme, obavách ktoré cítime, o snoch, ktoré snívame. Spolu so svojimi učiteľmi sa v tomto projekte prezentujú žiaci a študenti vo veku od 5 do 19 rokov. V prácach žiakov sa prejavila škála rôznych podnetov v rámci širokej ekologickej tématiky.Veselou formou realizácie a inštalácie keramických objektov sa autori pohrávajú s motívmi prispôsobovania a mutovania živočíšnych druhov, ovplyvnených trvalými negatívnymi zmenami životného prostredia. V dalších prácach využivajúcich predovšetkým staré súčiastky PC a CD nosiče sa irónicky poukazuje na problematiku preľudnenia Zeme a možností osídľovania nových miest pre život vo vesmíre.Súčasťou výstavy sú aj plošné práce vytvárané využitím farebných kontrastov a odkazov stále aktuálnych starodávnych indiánskych múdrostí, ktoré komentár nepotrebujú… AlterEcoA4-1