MAREC 2010

31. marec – Deň vody

Na jubilejnom 10. odbornom seminári k Medzinárodnému dňu vody s medzinárodnou účasťou, ktorý sa konal v Hoteli Tatra prispeli programom aj žiaci našej školy: flautistka Barbora Kukurová, violončelistka Michaela Gabčová s klavírnym sprievodom L. Maľákovej a recitátorka Rachel Majerčáková.

31. marec – Koncert klavírnej triedy Janky Piklerovej 26. – 28. marec – Tanečné sústredenie folkórneho súboru Popradčan

Vo Vernári sa počas víkendu deti so svojími pedagógmi pripravovali na prvý celovečerný program súboru, kompletizovali tance, piesne, hudobný sprievod. Vo voľných chvíľach relaxovali v peknej okolitej prírode, pri spoločenských hrách a diskotéke.

26. – 27. marec – Mladý violončelista Slovenska

V Kežmarku sa konal ďalší ročník celoslovenskej súťaže, na ktorej sa zúčastnili aj žiačky našej ZUŠ: Júlia Lučivjanská, Michaela Gabčová a Barborka Mayerová z triedy Márie Radušovskej. Za svoje výkony v sólových kategóriách súťaže si dievčatá odniesli čestné uznania. V kategórii komornej hry duo Júlia Lučivjanská a Michaela Gabčová získalo 2. miesto (1. miesto nebolo udelené). Všetky vystúpenia na klavíri sprevádzala L. Maľáková.

24. marec – Žiacky koncert

Koncert žiakov hudobného odboru bol venovaný Dňu učiteľov. Potešili nás najmä vystúpenia najmenších žiakov, publikum zaujali aj skladby v podaní žiakov strunového oddelenia, najmä huslisti a violončelá, ktoré sa pripravujú na interpretačné súťaže. Tradične kvalitné boli vystúpenia klaviristov v sólovej i štvorručnej hre.

24. – 25. marec – Deň tanca Svit

Na celookresnej súťažnej prehliadke tanca vo Svite sa zúčastnili žiaci tanečného odboru pod vedením Lívie Baselidesovej. Všetky štyri choreografie, ktoré so žiakmi pripravila, naplno zabodovali. Choreografie sa vo svojich kategóriách umiestnili nasledovne: Oslava tancom – 1. miesto, Čaro hracej skrinky – 1. miesto, Zahráme sa na šaša – 2. miesto, V kaderníctve – 3. miesto. Z úspešného vystúpenia sme mali všetci veľkú radosť.

23. marec – seminár pre pedagógov dychového oddelenia v Košiciach

Vzdelávacie podujatie s maďarskými lektormi organizovalo Konzervatórium v Košiciach. Bol určený pre pedagógov vyučujúcich hru na trúbke na základných umeleckých školách a konzervatóriách. Na seminári sa zúčastnil pán učiteľ Ľ. Felber.

22. marec – koncert žiakov triedy Márie Radušovskej

20. – 22. marec – Majtrovstvá Európy v latinsko-amerických tancoch

Do Moskvy na Majstrovstvá Európy sa zásluhou finálového umiestnenia na slovenskom šampionáte v latinsko-amerických tancoch dostal pár Marcela Babjaková – Ondrej Babjak spolu so svojím pedagógom Jozefom Solusom. Súťažili v kategórii Mládež a reprezentovali Slovensko a Tanečné štúdio Super, v ktorom tento pár navštevuje tanečné hodiny. Vo veľkej konkurencii sa umiestnili vo štvrtej desiatke, ešte dôležitejšie však boli cenné skúsenosti, ktoré získali.2010_02_20_11452010_02_20_08852010_02_20_09322010_02_20_2192

20. marec – sústredenie akordeónového orchestra

V koncertnej sále školy sa uskutočnilo jedno z mnohých tohtoročných víkendových sústredení orchestra, ktorý pripravuje repertoár na reprezentatívny koncert a nahrávanie svojho druhého CD albumu.

18. marec – Smetiskové kráľovstvo

Predstavenie literárno-dramatického odboru sa konalo v Podtatranskej knižnici v Spišskej Sobote v rámci výstavy výtvarného odboru Alter – Eko, sprístupnenej od 3. marca. Predstavenie, ktorého obecenstvom boli žiaci zo Základnej školy v Spišskej Sobote, vtiahlo do deja aj samotných divákov.

17. marec – Koncert z klavírnej triedy Mgr. A. Mašlejovej

16. marec – Jarná rozprávka

Hudobno-dramatické predstavenie pre deti materských škôl s názvom Jarná rozprávka pripravili žiaci a pedagógovia hudobného a literárno-dramatického odboru. Bolo o tom, ako jar prebúdza prírodu, ako dáždik a slniečko spolupracujú na tom, aby sa zo semienok stali ozajstné rastliny a svet sa stal farebnejším.

16. – 17. marec – Popoludnie so slovenskou poéziou

Skladbami slovenských autorov, najmä v Poprade žijúceho Milana Nováka, prispeli žiačky flautovej triedy Silvie Balogovej k popoludniu so slovenskou poéziou v podaní herečky Evy Kristínovej, ktoré pre mladých organizovala miestna pobočka Matice Slovenskej v Poprade. Za hodnotný a obohacujúci hudobný príspevok nám poďakovala predsedníčka E. Hrehorčáková.

13. marec – Majstrovstvá Slovenska v štandardných tancoch Košice

Žiaci tanečného štúdia Super s úspechom reprezentovali školu a svoj tanečný klub na tomto podujatí.

11. marec – Koncert klavírnej triedy Mgr. E. Karhútovej

10. marec – Koncert venovaný 200. výročiu narodenia F. Chopina

Celý svet si v týchto dňoch a v tomto roku pripomína narodenie významného skladateľa F. Chopina. V programe , ktorý pripravila a slovom sprevádzala Mgr. Eva Karhútová, sme si v podaní žiakov klavírneho oddelenia okrem iného vypočuli Mazurku D-dur op. 33 č. 2, Valčík a-mol, Polonézu g-mol, Etudu f -mol op. 10 č. 9 a v závere odznela Balada g –DSC00053DSC00064DSC00067mol v podaní Romana Uhlára.