NOVEMBER 2009

3. – 9. november 2009

MEMA 2009 – majstrovské kurzy barokovej hudby a tanca, semináre, koncerty, výstava. To všetko sa konalo v Poprade, v priestoroch Domu kultúry a našej ZUŠ. Pedagógovia školy sa na tomto podujatí zúčastnili aktívne, i pasívne ako pozorovatelia.

26. -27. november 2009

Interpretačné kurzy prof. Reného Adámka

Zorganizovali sme v poradí už druhé stretnutie pedagógov klavírnej hry a ich žiakov s prof. René Adámkom. Na tohtoročných kurzoch sa zišlo okolo 60 pedagógov zo slovenských základných umeleckých škôl. Okrem otvorených hodín so žiakmi si pedagógovia mohli vypočuť prednášky Mgr. Jana Nowaka z Ostravskej univerzity na tému klavírnej improvizácie a prednášku prof. René Adámka o problematike hry v klavírnych duách (štvorručná hra, hra na dvoch klavíroch, problematika interpretácie, literatúra, osobnosti), doplnenú rozmanitými audiovizuálnymi ukážkami. Užitočné a podnetné vzdelávacie podujatie sa opäť stretlo so záujmom pedagógov.