December 2009

Zorganizovali sme množstvo predvianočných podujatí: 1. – 2. december – mikulášske koncerty pre deti materských škôl v MŠ II. na Ul. Mládeže, MŠ na Dostojevského a Záborského ul. 4. december – žiaci tanečného odboru školy programom prispeli k vítaniu Mikuláša v meste Poprad.

9. december – v školskej galérii bola otvorená výstava Tiché ulice, ktorej autormi boli žiaci z ateliéru R. Rabatina.

13. december – Popradský detský zbor pod vedením Evy Karhútovej vystúpil a spoluúčinkoval s operným spevákom Martinom Babjakom na benefičnom koncerte, ktorý v Evanjelickom kostole vo Veľkej usporiadal Rotary klub.

14. december – žiaci tanečného odboru pod vedením L. Baselidesovej a ľudová hudba súboru Popradčan pod vedením V. Klempára vystúpila v predvianočnom programe pre deti zo sociálne slabých rodín, ktoré organizoval odbor sociálnych vecí a rodiny Mestského úradu v Poprade.

17. december – vo veľkej sále Domu kultúry sa uskutočnil koncert s názvom Vianočné variácie. Pestrý vianočný program, v ktorom účinkovali žiaci hudobného odboru, folklórneho súboru Popradčan, Popradského detského zboru, tanečného štúdia Super a ďalší, nadchol do posledného miesta naplnenú divadelnú sálu Domu kultúry. Koncert sa konal v spolupráci s odborom kultúry mesta Poprad v rámci Popradských Vianoc.

18. december – uskutočnili sa vianočné koncerty pre základné školy. 19. december – tanečné štúdio Super si pripomenulo 5. výročie svojho vzniku. 20. december – Popradský detský zbor pripravil tradičný Koncert na zlatú nedeľu plný vianočných melódií a kolied. 25. december – Popradský detský zbor vystúpil na Nám. sv. Egídia.