Výstava Renesancia-Znovuzrodenie

Srdečne Vás všetkých pozývame na výstavu: RENESANCIA – ZNOVUZRODENIE Variácie dlhodobého projektu „Deti v múzeu“. Táto výstava je už šiestou v cykle výstav z projektu „Deti v múzeu“. Projekt je dlhodobý a má za úlohu zaujímavou, príťažlivou a tvorivou formou, priblížiť deťom a študentom jednotlivé obdobia z dejín umenia . Tohtoročná téma – RENESANCIA-ZNOVUZRODENIE je natoľko príťažlivá, že sa odrazila aj vo vyššej kvalite vystavovaných diel. Akoby v tvorbe našich žiakov sa prejavilo ZNOVUZRODENIE. Vtedy – u talianských majstrov 15. storočia – rezonovalo zaujatie vedomosťami a objavmi v prírode, v starej gréckej kultúre, ktorá poznačila celé vtedajšie umelecké hnutie. Dnes na našej výstave predkladáme žiacke výtvarné obrodenie – renesanciu modernej tvorby postavenej na znalosti histórie, využití najkvalitnejších diel z histórie svetového umenia, obohatenú o postoje, fantáziu, talent a technické vymoženosti dnešnej mladej generácie. V mnohých rezonuje tvorba neprekonatelného LEONARDA, ktorý je považovaný za univerzálneho umelca svojej doby. Jeho Mona Lisa sa v prácach žiakov objavuje v mnohých podobách, vážnych i humorných. Objavujú sa tu pestré reakcie na umelecké hodnoty starých majstrov, parafrázy diel, kópie, štúdie, fantastické vízie a štýlové fúzie.