Úspechy žiakov výtvarného odboru v šk.r. 2008/2009

Navštívte fotoreportáž z preberania cien na súťaži „ZELENÝ SVET 2009“ v Banskej Bystrici a výsledkovú listinu súťaže.

Diplom zo súťaže Zelený svet 2009
Diplom zo súťaže Zelený svet 2009

Medaile škole za kolekci malby a kresby: Maníková Denisa (12 let), ZUŠ, Poprad, Slovenská republika

Ukážka ocenenej práce z ateliéru V. Leštacha na súťaži Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2009( MDVV): Denisa Maníková (12r.), ZUŠ, Poprad, Slovenská republika Oceneným žiakom blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.