Gelnický kľúč patrí našim akordeonistom

V piatok 29. mája 2009 sa náš akordeónový orchester zúčastnil na festivale komornej hudby „Gelnický kľúč“. Na piatom ročníku tejto prehliadky sa zúčastnilo celkom dvadsaťšesť súborov rôzneho nástrojového obsadenia, ktoré súťažili v troch kategóriách. V kategórii A sa prezentovali súbory menšieho obsadenia, v kategórii B1 súbory a orchestre do 15 členov a v kategórii B2 súbory nad 15 členov. Porota, v ktorej boli okrem iných hudobný skladateľ a pedagóg kompozície na košickom konzervatóriu Mgr.art. Jozef Podprocký, či hudobný pedagóg a dirigent Dr. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD. z Prešovskej univerzity, pridelila nášmu orchestru víťazstvo v kategórii B1, v ktorej súťažil. Radosť mali najmä mladí muzikanti, ale aj dirigenti Marián Šabla, Ján Halanda aj zakladateľka telesa Viera Pribišová, ktorú po dlhšom pobyte v USA orchester týmto skvelým výsledkom medzi sebou opäť privítal. V súťažnom repertoári boli skladby A. L. Webera Memory z muzikálu Cats, hudba z filmu Titanic v úprave M. Nováka a Fantázia pre sólový akordeón a orchester A. Salajeva. Blahoželáme!p1010004sdc10593