Rodinný koncert

Rodinný koncert je obľúbeným podujatím, ktoré sa v našej škole stretáva s veľkým záujmom detí i dospelých milovníkov hudby. V pondelok 25. mája sa uskutočnil už po piaty raz. Organizujeme ho s cieľom oživiť a pestovať tradíciu domáceho muzicírovania, lebo vieme, že ľudia, ktorí spolu hrajú a tvoria nie sú k sebe zlí, naopak, učia sa tolerancii, spolupráci, zodpovednosti, ale predovšetkým majú radosť zo spoločného diela, pri ktorom trávia svoje voľné chvíle. Koncert sa tak ako po iné roky aj tento raz vydaril. Na príprave sa podieľali rovnakou mierou samotní interpreti – súrodenci, rodičia i starí rodičia, ale prispeli ajpedagógovia, ktorí radili pri výbere a nácviku skladieb. Vypočuli sme si 23 dvojíc, ktoré v rôznom nástrojovom obsadení zahrali skladby rôznych štýlových období a žánru. Na stretnutí po koncerte pri malom občerstvení si účinkujúci, pedagógovia i hostia vymenili dojmy a porozprávali sa spolu nielen o hudbe, hoci tá bola hlavným motívom celého pdoujatia.