RETROSPEKTRUM v novinách

Článok v Novinách POPRAD č. 14, roč. XX. o našej výstave RETROSPEKTRUM ponúka ďalšie zaujímavé informácie. Aj po skončení výstavy 30. marca 2009 stále počuť kladné ohlasy.